Για τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), η νομοθεσία καλύπτει τους κατοίκους μακράς διάρκειας (νόμος 129 (Ι) 2014 «περί αλλοδαπών και μετανάστευσης») και τους ανθρώπους όπου το νομικό καθεστώς βασίζεται στις διατάξεις του νόμου 59 (Ι) / 2014 «για τους πρόσφυγες» εξαιρούμενων των αιτούντων άσυλο. Η νομοθεσία καλύπτει επίσης τα θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 60 (Ι) / 2014 «για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των θυμάτων τους».

Στις κατηγορίες που απαλλάσσονται από το νόμο περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι σπουδαστές πλήρους φοίτησης, με εξαίρεση τους φοιτητές που είναι ορφανά, έχουν αναπηρία ή μέχρι την ηλικία των 18 ήταν υπό τη φροντίδα των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

Με ποιους πρέπει να επικοινωνήσετε;
Οδός: Προδρόμου 63, Λευκωσία, Κύπρος, 1568
www.mlsi.gov.cy/sws

Αιτητές Ασύλου

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση και την κάλυψη των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο, όπως δηλώνεται στους Κανονισμούς Συνθηκών Υποδοχής. Οι ΥΚΕ έχουν εντολή να προβούν σε αρχική αξιολόγηση του κατά πόσον ένας αιτών ασύλου διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των βασικών και ιδιαίτερων αναγκών του νοικοκυριού του, διασφαλίζοντας έτσι ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο. Το έντυπο αίτησης για παροχή υλικών αγαθών και οι γενικές πληροφορίες που παρέχονται στους αιτούντες υποδεικνύουν το σύνολο απαιτήσεων επιλεξιμότητας, το ύψος της βοήθειας και τους λόγους τερματισμού της υλικής βοήθειας. Αυτά αποφασίζονται από το Συμβούλιο των Υπουργών στην πράξη, αν και οι κανονισμοί δεν παρέχουν τέτοια εξουσία στο Συμβούλιο.

Οι ΥΚΕ εξετάζουν πρώτα το ενδεχόμενο τοποθέτησης αιτούντων ασύλου, στο Κέντρο Υποδοχής, μετά από αίτηση των ατόμων για βοήθεια. Εάν η τοποθέτηση είναι αδύνατη, συνήθως λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, οι ΥΚΕ έχουν την ευθύνη για την επεξεργασίας των αιτήσεων και την κάλυψη των αναγκών των αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης επιδόματος, το οποίο περιλαμβάνει και έξοδα στέγασης.

Λόγω της έλλειψης στέγης στο Κέντρο Υποδοχής, η πλειονότητα των Αιτητών Ασύλου διαμένουν σε κοινόχρηστα σπίτια ή διαμερίσματα, τα οποία αναμένεται να βρουν μόνοι τους και στη συνέχεια να παράσχουν όλα τα αναγκαία έγγραφα ενοικίασης στις ΥΚΕ. Για αυτές τις περιπτώσεις, το ανώτατο ποσό υλικής βοήθειας περιορίζεται στα 735 ευρώ για μια οικογένεια με 4 ή περισσότερα μέλη, ενώ για ένα άτομο καλύπτει τα 320 ευρώ. Το επίδομα ενοικίου ορίζεται στα 100 ευρώ για μεμονωμένα άτομα και ζευγάρια.

Αυξάνεται σε 150 ευρώ για μια οικογένεια τριών ατόμων και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 200 ευρώ για οικογένειες τεσσάρων μελών και άνω, χωρίς περαιτέρω προσαρμογή. Το ενοίκιο καταβάλλεται άμεσα στον ιδιοκτήτη μετά την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων (π.χ. βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων). Ένα επιπλέον ποσό καταβάλλεται σε κουπόνια για φαγητό και ρούχα, τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν σε συγκεκριμένα καταστήματα που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις. Τέλος, δίνεται ένα μικρό ποσό σε άμεσες πληρωμές

Λόγω της έλλειψης στέγης στο Κέντρο Υποδοχής, η πλειονότητα των Αιτητών Ασύλου διαμένουν σε κοινόχρηστα σπίτια ή διαμερίσματα, τα οποία αναμένεται να βρουν μόνοι τους και στη συνέχεια να παράσχουν όλα τα αναγκαία έγγραφα ενοικίασης στις ΥΚΕ. Για αυτές τις περιπτώσεις, το ανώτατο ποσό υλικής βοήθειας περιορίζεται στα 1155 ευρώ για μια οικογένεια με 5 ή περισσότερα μέλη, ενώ για ένα άτομο καλύπτει τα 361 ευρώ. Το επίδομα ενοικίου ορίζεται στα 100 ευρώ για μεμονωμένα άτομα και 218 ευρώ για ζευγάρια.

Για μια οικογένεια τριών ατόμων αυξάνεται σε 317 ευρώ και μπορεί να φτάσει το μέγιστο μέχρι τα 397 ευρώ για οικογένειες πέντε μελών και άνω, χωρίς περαιτέρω προσαρμογή. Το ενοίκιο καταβάλλεται άμεσα στον ιδιοκτήτη μετά την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων (π.χ. βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων).

Η Υποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Οδηγίες Προσόντων υπογράμμισαν την ανάγκη εξασφάλισης του δικαιώματος των αιτητών ασύλου στην κοινωνική αρωγή, όπου η βοήθεια αυτή πρέπει να καλύπτει τόσο τις βασικές, όσο και τις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων ατόμων. Οι Αιτητές Ασύλου δε δικαιούνται άλλα κοινωνικά επιδόματα που χορηγούνται σε υπηκόους, π.χ αυτά που παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και τα επιδόματα παιδιών, τα οποία είναι ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών στο νοικοκυριό. Επιπλέον, οι αιτούντες άσυλο αποκλείονται από τη λήψη επιδόματος γέννησης ή τοκετού που χορηγείτε σε ανύπαντρες μητέρες.

Εκτός αυτού, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για φοιτητικές χορηγίες που δίνονται σε υπηκόους που εξασφαλίζουν θέσεις σε πανεπιστήμια. Επίσης, αποκλείονται από τις επιχορηγήσεις και παροχές του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες όπως: ειδική αποζημίωση για οπτική ανεπάρκεια, επίδομα κινητικότητας, προγράμματα οικονομικής βοήθειας για την παροχή τεχνικών μέσων και άλλων επιδομάτων και συστημάτων φροντίδας για άτομα με παραπληγία ή τετραπληγία.