Η υλοποίηση του Έργου Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (ΚΕΜ) ολοκληρώνεται μετά από 18 μήνες λειτουργίας, τον Ιούνιο του 2022 και έχοντας συμπληρώσει με επιτυχία πέντε χρόνια παρουσίας στα Κυπριακά δρώμενα.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον οργανισμό CARDET υλοποιούν το Έργο ‘’Migrant Information Center (MIC) (CY/2020/AMIF/S02.N02.1.3/4)’’, Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (MiHUB). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία και υλοποιείται για την περίοδο 15 Δεκεμβρίου 2020 – 14 Ιουνίου 2022.

Στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών συμβάλλει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμβάλλει στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Κύπρο

Μέσα σε 4 χρόνια πάνω από 6000 άνθρωποι αποτάθηκαν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών

Extension of measures regarding COVID-19

Read the extension of measures regarding COVID-19..

Vacancies

Θέσεις εργασίας

Postes vacants

Вакансии

BANAANAD

Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες

Events

Évènements à venir

Предстоящие События