ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ενταξιακής διαδικασίας για τους μετανάστες. Δύο τομείς ζωτικής σημασίας είναι η εκμάθηση γλώσσας και η εκπαίδευση ενηλίκων.

Η εκμάθηση της γλώσσας είναι, αρκετά συχνά, το πρώτο βήμα ένταξης σε μια νέα χώρα, για την κατανόηση της κουλτούρας και της κοινωνίας. Η παροχή βοήθειας σε μετανάστες να μιλήσουν την τοπική γλώσσα θεωρείται ζωτικής σημασίας για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.

Εδώ θα βρείτε διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιλέξτε την κάθε μία για να μάθετε περισσότερα.

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι σημαντική για τους μετανάστες καθώς συχνά καλούνται να αποκτήσουν διαφορετικές δεξιότητες από εκείνες που χρησιμοποιούσαν στη χώρα καταγωγής τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Erasmus+ και του προκατόχου του, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, , έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και εκμάθησης γλώσσας. Παρακάτω θα δείτε κάποια παραδείγματα του σημαντικού ρόλου που κατέχει η εκπαίδευση στην ενσωμάτωση των μεταναστών: Στην Κύπρο, η εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρεται σε δημόσια, ημικρατικά και ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες αναλόγως του τύπου εκπαίδευσης που προσφέρουν:

 • Ιδρύματα που προσφέρουν τυπική εκπαίδευση ενηλίκων
 • Ιδρύματα που προσφέρουν άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων
 • Ιδρύματα που προσφέρουν (συνεχή) επαγγελματική κατάρτιση

Ακολούθως απαριθμούνται τα κυριότερα ιδρύματα και οργανισμοί που προσφέρουν εκπαίδευση στις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Τα πέντε Εσπερινά Γυμνάσια και οι δύο Εσπερινές Τεχνικές Σχολές στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, τα Μεταλυκιακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης, τα Ανώτατα Ιδρύματα Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά) προσφέρουν ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης για ενήλικες.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα 41 Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα που είναι εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας.

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, απογευματινά και βραδινά μαθήματα σε τεχνικές σχολές καθώς και το Σύστημα Μαθητείας που προσφέρεται από κοινού στις τεχνικές σχολές και τις ιδιωτικές βιομηχανίες, με μαθήματα εντός των εταιρειών που χρηματοδοτούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο παρέχει γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην Κύπρο στο πλαίσιο ίσων ευκαιριών δια βίου μάθησης. Ο κύριος στόχος των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι η γενική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς και η κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη των πολιτών και γενικότερα της κοινωνίας. Οι στόχοι τους συμπίπτουν με την αναπτυξιακή πολιτική του κράτους και με τους ευρύτερους στόχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που προνοούν για ευκαιρίες “Δια Βίου Μάθησης” για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεισφέροντας στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή ένταξη των πολιτών που θα είναι σε θέση να δρουν αποτελεσματικά σε μία ενωμένη Ευρώπη.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέρουν μία ποικιλία διεπιστημονικών μαθημάτων, τα οποία εστιάζουν κυρίως στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, στις τέχνες και χειροτεχνίες, στα πολιτιστικά προγράμματα, στην υγεία και άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη διδασκαλία επαγγελματικών και τεχνικών δεξιοτήτων.

Επιπρόσθετα, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέρουν δωρεάν δραστηριότητες εκμάθησης για διάφορες ομάδες, όπως άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, άτομα με ειδικές ανάγκες, εγκλωβισμένους Κύπριους, φυλακισμένους, ψυχικά ασθενείς και ηλικιωμένους. Παρέχουν επίσης, δωρεάν μαθήματα Ελληνικών σε παιδιά επαναπατρισθέντων Κυπρίων, σε πολιτικούς πρόσφυγες και σε Τουρκοκύπριους. Επιπλέον, προσφέρονται δωρεάν μαθήματα Τουρκικών σε Ελληνοκύπριους.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχουν διακριθεί από τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ως το σημαντικότερο πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που προσφέρει ποικίλα ποιοτικά μαθήματα.

Οι ανήλικοι αιτούντες άσυλο και τα ανήλικα παιδιά των αιτούντων άσυλο έχουν ίδια δικαιώματα στη δημόσια εκπαίδευση, όπως έχουν τα παιδιά πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η γλώσσα διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία είναι τα Ελληνικά δυσκολεύει τη φοίτησή τους. Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής δυσκολίας, αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα παραδίδουν μαθήματα Ελληνικής γλώσσας κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε να επιτευχθεί αρμονικότερα η ένταξη των παιδιών στο σχολικό σύστημα.

Επιπλέον, το 2003-2004 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εισήγαγε πιλοτικά τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Από τότε το πρόγραμμα επεκτάθηκε και πλέον περιλαμβάνει 42 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Ο κύριος στόχος της εισαγωγής του προγράμματος ΖΕΠ ήταν η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, καθώς και η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της εκπαιδευτικής περιθωριοποίησης, κτλ.

Παιδιά με καθεστώς Ασύλου
Οι Κανονισμοί Υποδοχής ορίζουν ότι όλα τα παιδιά αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση με τις ίδιες συνθήκες που ισχύουν για τους Κύπριους πολίτες, αμέσως μετά την υποβολή αίτησης για άσυλο και το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής.

Οι Κανονισμοί Υποδοχής ορίζουν ότι όλα τα παιδιά αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση με τις ίδιες συνθήκες που ισχύουν για τους Κύπριους πολίτες, αμέσως μετά την υποβολή αίτησης για άσυλο και το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής.

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ενταξιακής διαδικασίας για τους μετανάστες. Δύο τομείς ζωτικής σημασίας είναι η εκμάθηση γλώσσας και η εκπαίδευση ενηλίκων.

Η εκμάθηση μίας γλώσσας αποτελεί αρκετά συχνά το πρώτο βήμα για να γίνει κάποιος μέλος της νέας χώρας, να κατανοήσει την κουλτούρα αλλά και κοινωνίας. Η παροχή βοήθειας σε μετανάστες να μιλήσουν την τοπική γλώσσα κρίνεται ζωτικής σημασίας για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.

Οι Κανονισμοί ορίζουν πως παιδιά γονέων που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο με άδεια εργασίας έχουν ίδια δικαιώματα στη δημόσια εκπαίδευση, όπως τα παιδιά πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όλοι οι ξένοι φοιτητές, από χώρες εκτός της Ε.Ε., που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στη χώρα. Όταν παραληφθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δίδακτρα, το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα καταχωρήσει όλα τα έγγραφα των φοιτητών στην Υπηρεσία Μετανάστευσης για αξιολόγηση.

 1. Τέλος αίτησης: €55 (η αίτηση δεν θα αξιολογείται χωρίς την καταβολή του συγκεκριμένου μη επιστρέψιμου τέλους).
 2. Τέλος φοιτητικής βίζας: €86 (η αίτηση δεν θα αξιολογείται χωρίς την καταβολή του συγκεκριμένου μη επιστρέψιμου τέλους).
 3. 4 φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου (Κατώτερης και Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και βαθμολογίες.
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου (έγκυρο για τουλάχιστον δύο χρόνια από την αρχή του εξαμήνου έναρξης σπουδών).
 6. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (6μηνη εγκυρότητα)
 7. Επικυρωμένη Βεβαίωση Τράπεζας (6μηνης περιόδου εγκυρότητας) ότι ο χορηγός του φοιτητή έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τη διαμονή, τα δίδακτρα και τα έξοδα επαναπατρισμού του. Ο χορηγός μπορεί να είναι μόνο ο Πατέρας, η Μητέρα ή/και ο Ίδιος. Στην περίπτωση διαφορετικού Χορηγού, θα πρέπει να προσκομισθεί ένορκη δήλωση από Δικαστήριο. Στη βεβαίωση πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα η σχέση ανάμεσα σε χορηγό και φοιτητή.
 8. Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού (1 μήνας εγκυρότητας)
 9. Επικυρωμένες Αναλύσεις Αίματος για HIV, Σύφιλη, Ηπατίτιδα Β και Γ (4 μήνες εγκυρότητας).
 10. Επικυρωμένες ακτινογραφίες θώρακα για φυματίωση (4 μήνες εγκυρότητας).