Αποστολή

Εργαζόμαστε με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες με στόχο να εντοπίσουμε τις ανάγκες τους και να τους παρέχουμε ενημέρωση για ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων επιλογών. Τους παρέχουμε στήριξη έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες για να προσαρμοστούν αρμονικά στο κυπριακό πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στόχοι

Το ειδικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό ανταποκρίνεται στις γενικές και ειδικές ανάγκες των μεταναστών μέσω της προσωπο-κεντρικής προσέγγισης. Η δράση του ΚΕΜ καλύπτει πολλά θέματα αναφορικά με το διακανονισμό και την ενσωμάτωση νέων ομάδων ανθρώπων στην κυπριακή κοινωνία.


Μέσω των υπηρεσιών μας στοχεύουμε:

  • Να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αιτούντων Άσυλο, προσφύγων και μεταναστών.
  • Να βοηθήσουμε στην κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν σε όλη την Κύπρο.

Το ΚΕΜ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικής και έγκαιρης παροχής συμβουλών σε μία ευρεία ομάδα εξυπηρετούμενων , χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων: αιτούντων άσυλο, προσφύγων και άλλων ευάλωτων μεταναστών. Οι δικαιούχοι θα έχουν δωρεάν και συνεχή πρόσβαση σε συμβουλευτική και στήριξη από ειδικούς σε κρίσιμες στιγμές στη ζωή τους. Θα δοθεί προτεραιότητα στους τομείς στέγασης, ευημερίας και υγείας.

Το ΚΕΜ αποσκοπεί στην αποτελεσματική συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και κυβερνητικά τμήματα, με στόχο τη λειτουργική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των ευάλωτων ατόμων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του ΚΕΜ προσφέρονται σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές μέσω μίας κινητής μονάδας (InfoBus) που επισκέπτεται διάφορες περιοχές προκειμένου να εξυπηρετεί μετανάστες στο πλαίσιο των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.