Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο CARDET και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υλοποιούν τη Δράση: Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (CY/2020/AMIF/SO2.NO2.1.3/ 4). Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακής Δημοκρατία (10%).

Τα ΚΕΜ καλύπτουν ένα τεράστιο “κενό” στις διαθέσιμες υπηρεσίες ένταξης και επιδρούν θετικά στις ζωές χιλιάδων ξένων ανθρώπων που διαμένουν στην Κύπρο. Τα ΚΕΜ υποστηρίζουν υπηρεσίες πρόσβασης και πόρους που απευθύνονται στις ανάγκες των μεταναστών και δίνουν έμφαση στη δημιουργία νέων δεξιοτήτων που βοηθούν στην αρμονική προσαρμογή στην κυπριακή κουλτούρα και το κοινωνικό περιβάλλον.