Ακολουθούν οι υπηρεσίες που παρέχουμε. Επιλέξτε την κάθε κατηγορία για να μάθετε περισσότερα.

Δικαιούχοι Καθεστούς Διεθνούς Προστασίας

Οι αιτούντες άσυλο ανθρωπιστικών λόγων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξέταση ταξιδιωτικού εγγράφου στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Οι αιτούντες άσυλο ηλικίας κάτω των 14 ετών ή εξαρτώμενων ατόμων ηλικίας κάτω των 14 ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διαδικασία του Δουβλίνου. Ο αιτών θα κληθεί από το Κράτος Μέλος για συνέντευξη. Όταν ένα άλλο Μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη για τον αιτούντα, μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι από δύο μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τα άτομα που κατέχουν το καθεστώς της επικουρικής προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ταξιδιωτικό έγγραφο στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν εκτός της χώρας έκδοσης σε άλλα κράτη μέλη.

Υπήκοοι Τρίτων Χωρών

Ανάλογα με τη σύμβαση, τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται από τον εργοδότη, τόσο για την άφιξη όσο και για την αναχώρηση από την Κύπρο. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος (ΥΤΧ) επιθυμεί να επισκεφθεί τη χώρα προέλευσης του κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας, το άτομο επιβαρύνεται με τα έξοδα ταξιδιού.

Ένας Υπήκοος Τρίτης Χώρας που έλαβε θεώρηση εισόδου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τα αεροπορικά εισιτήρια ώστε να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους.