Ακολουθούν οι υπηρεσίες που παρέχουμε. Επιλέξτε την κάθε κατηγορία για να μάθετε περισσότερα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι αιτούντες άσυλο μπορούν να υποβάλουν ένσταση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με το Άρθρο 146 της Νομοθεσίας της Δημοκρατίας, εντός 75 ημερών από την παραλαβή της επιστολής απόρριψης του αιτήματος τους για διεθνή προστασία.

Ένας αιτούντας άσυλο μπορεί να κάνει έφεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, είτε κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου ή της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής. Η δικαστική διαδικασία δεν είναι δωρεάν. Ωστόσο, οι αιτούντες άσυλο έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν νομική βοήθεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους υπηκόους.

Στην Κύπρο, οι αιτούντες άσυλο σπάνια βρίσκονται υπό κράτηση. Στις περιπτώσεις που είναι, δεν κρατούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Προσφύγων, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως. Σύμφωνα με αυτές τις πρόνοιες, η κράτηση μπορεί να εκδοθεί όταν ένα άτομο κριθεί “απαγορευμένος μετανάστης“ ή για σκοπούς επιστροφής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας για την Επιστροφή.

Από τις 28 Ιανουαρίου 2013, λειτουργεί ένα νεόκτιστο κέντρο κράτησης στη Μενόγεια, επαρχία Λάρνακας, με σκοπό την κράτηση παράνομων μεταναστών. Ωστόσο, χρησιμοποιείται επίσης και για την κράτηση αιτούντων άσυλο. Η επίσημη χωρητικότητα του Κέντρου Μενόγειας είναι 256 άτομα, και από την ημέρα λειτουργίας του δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα συνωστισμού. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν επίσης να κρατηθούν προσωρινά στα αστυνομικά τμήματα, μέχρι να μεταφερθούν στη Μενόγεια.

Έχεις το δικαίωμα υποβολής ένστασης εάν η αίτηση σου για διεθνή προστασία απορριφθεί. Η ένσταση είναι ΔΩΡΕΑΝ. Ακόμα και εάν σου έχει παραχωρηθεί επικουρική προστασία, μπορείς να υποβάλεις ένσταση κατά της απόρριψης του αιτήματός σου για χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα. Αυτό ΔΕΝ επηρεάζει το καθεστώς επικουρικής προστασίας σου. Η επιστολή απόρριψης αναφέρει πόσες μέρες έχεις για την υποβολή ένστασης, από την ημέρα παραλαβής της επιστολής. Πρέπει να υποβάλεις την ένσταση εντός του χρονικού ορίου, αλλιώς η ένσταση δεν θα γίνει αποδεκτή και η υπόθεσή σου θα κλείσει.

Μπορείς να κάνεις ένσταση ενώπιον

της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων..
Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, υπεύθυνος για την εξέταση αιτήσεων για διεθνή προστασία που απορρίφθηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 10-12, Άγιος Δομέτιος, Τ.Κ. 2360, Λευκωσία
Τηλ: 22449160
Φαξ: 22303809

Ανώτατο Δικαστήριο

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ανώτατο Δικαστήριο
Χαράλαμπου Μούσκου, Τ.Κ. 1404 Λευκωσία
Τηλ: 22865741 / 22865751 / 22865761
Φαξ: 22661657

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες πρέπει να υποβάλλουν τις καταγγελίες στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας, όπου σφραγίζονται και καταχωρούνται. Έπειτα, το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων αναλαμβάνει την πρόσκληση των δύο πλευρών, ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να αναζητηθεί μία κοινώς αποδεκτή λύση με φιλικό διακανονισμό.

Η αναφορά του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων αποστέλνεται στην Επιτροπή Εργατικών Διαφορών του Τμήματος Μετανάστευσης για την τελική απόφαση. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών και έναν Αστυνομικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης. Ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης γνωστοποιεί την τελική του απόφαση στα δύο μέρη γραπτώς.

Ο στόχος της Επιτροπής είναι η εξέταση των καταγγελιών από αλλοδαπούς εργαζόμενους εναντίον των εργοδοτών τους. Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός εργάτης έχει δίκιο, έχει το δικαίωμα να απασχοληθεί από άλλο εργοδότη, αλλιώς του ζητείται να αποχωρήσει από την χώρα ή απελαύνεται. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπρόσωπο του Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και από εκπροσώπους του τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας.

Εάν η Επιτροπή Εργατικών Διαφορών αποφασίσει ότι μια οικιακή βοηθός πρέπει να απελαθεί, επιστρέφεται μέρος της εγγύησης. Το υπόλοιπο ποσό χρησιμοποιείται για να καλυφθεί το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων.

Στην περίπτωση που η οικιακή βοηθός επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα της, είναι ευθύνη του εργοδότη να πληρώσει το αεροπορικό εισιτήριο, και τότε επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της εγγύησης. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες) ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Γραφείο Μετανάστευσης για να εγγράψει νέα οικιακή βοηθό με νέα τραπεζική εγγύηση, ανεξαρτήτως εάν βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων εργατική διαφορά στην οποία εμπλέκεται.