Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΜ χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών και συστήματα διαχείρισης πληροφοριών για την προώθηση της συνεργασίας με διάφορες κυβερνητικές, Μη Κυβερνητικές και εθελοντικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μας, προς τους μετανάστες, περιλαμβάνουν βοήθεια για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, εκπαίδευση, υγεία καθώς και βοήθεια για εύρεση στέγης.

Επιπλέον το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει ένα καινοτόμο στοιχείο. Μία κινητή μονάδα που προσφέρει ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές. Μέσω αυτής της πρακτικής, ξεκίνησε μια προσπάθεια για μείωση της κοινωνικής απομόνωσης και του αποκλεισμού των ευάλωτων ατόμων.

Ακολουθούν οι υπηρεσίες που παρέχουμε. Επιλέξτε για να μάθετε περισσότερα.

Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, βοήθεια για τη συμπλήρωση απαραίτητων εγγράφων και πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην πρόσβαση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Επίσης, παρέχουμε υποστήριξη στην ομάδα στόχου, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση στην Κύπρο και τους καθοδηγούμε ώστε να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το μέλλον τους.

Βοηθούμε τους εξυπηρετούμενους μας να εγγραφούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να αναζητήσουν εργασία και να προετοιμαστούν για συνέντευξη εργασίας. Επίσης, τους ενημερώνουμε για τις διαδικασίες αναφορικά με την πιστοποίηση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, τους συμβουλεύουμε σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες παρουσίασης, τους βοηθούμε να ετοιμάσουν το βιογραφικό τους σημείωμα και να αυξήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες ώστε να προσληφθούν.

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίση πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες. Μέσω της συνηγορίας, εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι εξυπηρετούμενοί μας θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, θα μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και θα έχουν εναλλακτικές επιλογές και ευκαιρίες.

Η κινητή μονάδα προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη και υπηρεσίες πληροφόρησης, σε ατομικό ή/και οικογενειακό επίπεδο, ώστε να αμβλύνει τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη μετάβασή τους σε μία νέα χώρα και από την ανάγκη τους για ενεργή ενσωμάτωση στην τοπική κοινότητα. Η κινητή μονάδα λειτουργεί σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου με στόχο την ανακούφιση κοινωνικών και ψυχολογικών δυσκολιών.

Παρέχουμε βοήθεια σε ευάλωτους εξυπηρετούμενους μέσω ψυχολογικής αξιολόγησης και σχεδιάζουμε πλάνο παρέμβασης το οποίο προσαρμόζεται αποκλειστικά στο κάθε άτομο, για να βοηθήσει στη ένταξη του στην τοπική κοινότητα. Όλα τα άτομα αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Σε περιπτώσεις που χρειάζονται εξειδικευμένες ψυχολογικές υπηρεσίες, τα άτομα θα παραπέμπονται ανάλογα.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες στέγασης που υπάρχουν και ειδικότερα για ευάλωτες ομάδες μεταναστών τα ΚΕΜ, έπειτα από έγκριση από την Υπεύθυνη Αρχή, προχώρησαν στη δημιουργία και λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας. Η δομή παρέχει ΔΩΡΕΑΝ προσωρινή φιλοξενία, σε αιτητές ασύλου και δικαιούχους διεθνούς προστασίας και/ή αναγνωρισμένους πρόσφυγες με προτεραιότητα στα ευάλωτα άτομα (οικογένειες με παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους) για τη χρονική περίοδο μιας εβδομάδας, ώστε να δοθεί χρόνος για την τακτοποίηση των εγγράφων τους, διεκπεραίωση άλλων απαραίτητων διαδικασιών, αλλά και τη πιο μόνιμη μετεγκατάστασή τους σε άλλο χώρο από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Στόχος είναι η συχνή εναλλαγή των ατόμων, ώστε να εξυπηρετήσει, όσο το δυνατόν περισσότερους διαμένοντες. Από τον Νοέμβριο 2019 η δομή έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Ο συγκεκριμένος χώρος εξοπλίστηκε με ανάλογο οικιακό εξοπλισμό, ώστε να δημιουργήσει την αίσθηση μιας «ζεστής αγκαλιάς» και «θαλπωρής» προς όφελος των διαμενόντων. Το κτίριο διαθέτει χώρους ικανούς να φιλοξενήσει 8-12 άτομα. Επιπρόσθετα, ο χώρος φιλοξενίας είναι ανεπτυγμένος με τρόπο που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε διαφορετικές ηλικίες αλλά και σε άτομα με κινητικές και άλλες δυσκολίες. Η δομή διαθέτει και αποκλειστικό αναβατόριο (που θα χρησιμοποιείται για τις ευπαθείς ομάδες μόνο). Πλεονέκτημα αναφορικά με την ιδιωτικότητα του, είναι ότι βρίσκεται σε όροφο, με δική του αποκλειστική είσοδο, δικό του αναβατόριο αλλά και έξοδο κινδύνου. Για την εύρυθμη λειτουργία του, έχουν δημιουργηθεί δωμάτια με τη δυνατότητα παραμονής μέχρι τεσσάρων ατόμων, σε δύο διπλές κουκέτες. Επίσης έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές τουαλέτες, αντρικές και γυναικείες, με διαφορετική είσοδο, ενώ διαθέτει και ανάλογους χώρους κοινής διαβίωσης για τους διαμένοντες - μεγάλη κουζίνα με τραπεζαρία και χώρο καθιστικού.