Έξυπνες Εφαρμογές Τηλεφώνου και Υπολογιστή για εκμάθηση γλωσσών.

Έξυπνες Εφαρμογές Τηλεφώνου και Υπολογιστή για εκμάθηση γλωσσών.

Απογευματινά μαθήματα για ενήλικες

Απογευματινά μαθήματα για ενήλικες

Greek language for 3rd country Nationals

Greek language course material for 3rd country nationals. (Beginners Level)

please see login instructions here

Συνεργασία και Συντονισμός Κοινωνικών Φορέων και Υπηρεσιών σε Θέματα Ένταξης Μεταναστών

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχετε την ευκαιρία να επιμορφωθείτε σχετικά με το σχεδιασμό, ...

Greek language for 3rd country Nationals

Greek language course material for 3rd country nationals. (Beginners Level)