Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό που αναπτύχθηκε τη διάρκεια της Δράσης. Το υλικό περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, διαδικτυακά μαθήματα για μετανάστες, χρήσιμους συνδέσμους και άλλα.