Επιμορφωτικά Κέντρα: τα Επιμορφωτικά είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας παρέχοντας ευκαιρίες δια βίου μάθησης σε ενήλικες. Μια ποικιλία μαθημάτων προσφέρονται μέσω αυτού του προγράμματος, όπως μαθήματα γλωσσών και πολλά άλλα, όπως γυμναστική, μουσική κ.λπ. Τα μαθήματα προσφέρονται σε όλο το νησί σε χαμηλό κόστος € 45,00-55,00 ετησίως. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν κατά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κάθε έτους και τα μαθήματα διαρκούν από τον Οκτώβριο έως Μάιο. Για όσους ενδιαφέρονται, επικοινωνήστε με τους συμβούλους μας για περισσότερες πληροφορίες.

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης: τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας που προσφέρει μαθήματα γλωσσών και άλλα μαθήματα σε ενήλικες, με πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης. Τα μαθήματα γίνονται σε όλη την Κύπρο βάσει διαθεσιμότητας θέσεων. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο και τελειώνουν στα μέσα Μαΐου. Τα τέλη είναι € 250,00-400,00 ετησίως, αλλά για τους δικαιούχους ΕΕΕ το κόστος είναι €10,00 ετησίως.