Θέση Κλινικού Ψυχολόγου ΚΕΜ Πάφου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προκηρύσσει μια κενή θέση κλινικού ψυχολόγου για τις ανάγκες παροχής ψυχολογικής στήριξης...

Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών Ψυχολογικής  Στήριξης ΚΕΜ Λεμεσού

Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών Ψυχολογικής Στήριξης ΚΕΜ Λεμεσού

Vacancies pafos

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Τελικός Δικαιούχος υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο που αναφέρεται στη δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση «Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών»