Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Τελικός Δικαιούχος υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο που αναφέρεται στη δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση «Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών» (Migrant Info Centre) σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον ερευνητικό οργανισμό CARDET, τα οποία παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των μεταναστών, προκειμένου να έχουν αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ένταξη στην κοινωνία της Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για αγορά υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης για τις ανάγκες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών για την επαρχία της Πάφου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα με τα ακόλουθα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας ή άλλων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
  2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μήνες σχετική με τα καθήκοντα της θέσης
  3. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ή/και άλλης γλώσσας.
  4. Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  5. Στην περίπτωση ευρωπαίου πολίτη, θα ζητηθεί κατ’ ελάχιστον η άριστη γνώση αγγλικών και η βασική γνώση ελληνικών

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης παρακαλώ δείτε τα αρχεία πιο κάτω.